Trenger du folk?

For å finne den rette kandidaten kreves det kompetanse og kunnskap om fagområdet. Det har vi!

Din samarbeidspartner

Våre personalrådgivere har selv jobbet i bygg- og anleggsbransjen som fagarbeidere og spesialister. Dette gjør at vi vet hva som er viktig for deg og for dine ansatte.

Krav til kompetanse

Vi i North Personnel har spesialisert oss på svært bransjespesifikk rekruttering, og er en av få i Norge som har krav til fagkompetanse hos våre rekrutterere.

Elektro

Vi leverer elektrikere gruppe L til bygg, anlegg, industri og offshore. Typiske oppdrag vi leverer til er byggeprosjekter, service og offshoreservice. Alle våre elektrikere har de godkjenninger som kreves.

Rørlegger

Vi leverer rørleggere til prosjekter i bygg, anlegg og industri. I hovedsak leverer vi til større byggprosjekter og industriservice. Alle rørleggere har fagbrev og minimum 2 års erfaring etter fagprøve.

Ufaglærte

Noen ganger trenger du ikke en med fagbrev, eller en som har spesialkompetanse. Du trenger en som er motivert, hardtarbeidende og som ønsker å få jobben gjort. Om det skulle være en hjelpearbeider, lagermedarbeider eller flyttehjelp. Kontakt oss, så skal vi hjelpe deg løse ditt behov.

HR-partnerskap

HR-partnerskap gjennom våre kunder – det vil si at vi leies inn som en ekstern ressurs som har til hensikt å hjelpe dere med oppgavene tilknyttet dette.

Vi har sammen med andre samarbeidspartnere i bransjen brukt store mengder ressurser på å finne løsninger som vil fungere under de nye premissene. I forbindelse med det, har Norges fremste arbeids-rettsadvokater i ‘Arntzen de Besche’ laget en avtale som vil bli standarden i bransjen i tiden som kommer. Vi kaller denne løsningen HR-Ressurs. Noe mer planlegging i forhold til bemanning, da det gjerne tar fra 2 dager før en medarbeider er klar for oppdrag. En enighet om samarbeid rundt HR-støtte.

Bakgrunnen for dette er at små og mellomstore bedrifter ikke innehar tid eller ressurser til å følge opp medarbeidere like tett. Vi sørger for at bedriftene får det samme som i dag, men på premisset som en HR-partner og ikke som en arbeidsgiver.

HR-partnerskap

Hvordan skal vi fortsette å kunne levere disse tjenestene under nytt regelverk og tilby det våre kunder etterspør? Her har vi flere alternativer; ett av de er utprøvd av oss over lengre tid nå og tilbakemeldingene fra våre kunder som har vært med i prøveprosjektene er god.

Vi har gjort endringer underveis for å sørge for flyt, fleksibilitet og følelsen av at noe ikke er endret. Det har vært noen revisjoner underveis, men nå er det gjennomgående svært fornøyde samarbeidspartnere som gir dette tommel opp.

Bakgrunnen for valg av denne løsningen:

Vi vil bistå med:

Bestilling av mannskap og oversendelse av profiler

Valg av mannskap

Vi går i dialog med kandidat

Dere og kandiat får oversendt korrekte midlertidige avtaler [oppbemanning]

Mappestruktur i sikret område opprettes og alt ift. kandidat legges inn der

Kandidat meldes inn i A-registeret deres og HMS-kort bestilles av oss

Dere får oversendt lønnsfil med timer hver mnd før Lønnskjøring

Behov opphører

Vi gjennomfører jurdisk korrekt nedbemanning

Produksjonsbedrift

Leie via vårt eget firma, North Installatør som fortsatt har lov til å leie ut, og utføre underentreprenørarbeid – en slik løsning vil medføre ingen endring for dere. Vi vil fungere som et installatørfirma som bistår med egen arbeidskraftpool – det vil si at vi har ansatte som er tilgjengelig for å utføre arbeid internt hos oss, samt hos andre bedrifter ved behov. Da er det vi som har arbeidsgiveransvaret for de innleide arbeidstakerne.

Når er det lovlig å leie inn arbeidstakere fra en produksjonsbedrift?

For at dere lovlig skal kunne leie arbeidstakere fra en produksjonsbedrift, må disse kravene være oppfylt hos produksjonsbedriften (utleieren):
Produksjonsbedriftens daglige drift skal ikke være å leie ut arbeidskraft, slik det er i et bemanningsforetak. Dette betyr at;

Tradisjonell utleie (som før)

Leie via vårt eget firma, North Installatør som fortsatt har lov til å leie ut, og utføre underentreprenørarbeid – en slik løsning vil medføre ingen endring for dere. Vi vil fungere som et installatørfirma som bistår med egen arbeidskraftpool – det vil si at vi har ansatte som er tilgjengelig for å utføre arbeid internt hos oss, samt hos andre bedrifter ved behov. Da er det vi som har arbeidsgiveransvaret for de innleide arbeidstakerne.

Når er det lovlig å leie inn arbeidstakere fra en produksjonsbedrift?

For at dere lovlig skal kunne leie arbeidstakere fra en produksjonsbedrift, må disse kravene være oppfylt hos produksjonsbedriften (utleieren):
Produksjonsbedriftens daglige drift skal ikke være å leie ut arbeidskraft, slik det er i et bemanningsforetak. Dette betyr at;

Den utleide arbeidstakeren skal være fast ansatt hos produksjonsbedriften.
Kort fortalt så er det slik North-installasjon opererer, og det vil ikke medføre merkbare endringer for våre kunder da våre ansatte fortsatt kan benyttes som utleid arbeidskraft.

Ønsker du kandidat til fast ansettelse?

VI SØRGER FOR RETT PERSON PÅ RETT STED

Våre verdier

Vi er opptatt av å ha løpende kommunikasjon med både oppdragsgiver og arbeidstaker. Det gjør at behovet for nødvendige endringer i f.eks. stillingsinstrukser og andre behov, blir behandlet omgående og videreformidlet til de det angår. Alle våre bemanningsrådgivere har jobbet direkte eller indirekte med bransjen de representerer. 

På bakgrunn av dette, har vi god kjennskap til hvilke offentlige retningslinjer du som oppdragsgiver må følge i en bemanningsprosedyre, og hvilke rettigheter og plikter din nye medarbeider har.

– Kristoffer Holand, Daglig leder, North Personnel

Adresse:

Frydenbergveien 46b, 0575 Oslo

Kontaktinfo: