Informasjon om Norths Private Arbeidsformidling

Disse tjenestene er:

HR-partnerskap gjennom våre kunder

Det vil si at vi leies inn som en ekstern ressurs som har til hensikt å hjelpe våre kunder med oppgavene tilknyttet dette. For deg så vil dette bety at du blir ansatt hos vår kunde i en tidsbestemt periode for å løse oppgavene knyttet til dette, mens du fortsatt blir ivaretatt av et dyktig team med HR-støtte og privat arbeidsformidling gjennom North Personnel. Dette sikrer deg trygghet i arbeidslivet, arbeidsrelatert støtte, bistand til å sikre oppdrag og bistand med andre ting som kan skape usikkerhet for deg.

Vårt eget installatørfirma

Som opprettholder sin fullmakt til å leie ut arbeidskraft og utføre oppgaver som underentreprenør. For deg som leies ut til prosjekter, innebærer dette ingen endringer i den vanlige arbeidsprosessen. Den primære forskjellen ligger i at vårt installatørfirma påtar seg et utvidet ansvar for ledelsen og gjennomføringen av prosjektene, noe som forsterker deres forpliktelse til kvalitet og effektivitet i alle ledd.

North som HR-partner

Dette innebærer at vi fungerer som en ekstern ressurs, dedikert til å støtte våre kunder med relevante oppgaver. For deg betyr dette at du vil være ansatt hos en av våre kunder for en bestemt periode for å utføre spesifikke oppdrag. Som din HR-partner og private arbeidsformidler, vil vi sikre en sømløs overgang, tilby omfattende HR-støtte og assistere i jobbformidlingen ved avslutningen av kontrakten.

Vi engasjerer oss for å styrke et sikkert og fleksibelt arbeidsliv for alle i prosjektbaserte stillinger. Som partner for våre kunder og deres ansatte, tilbyr vi skreddersydde løsninger for å fremme vekst og tilpasningsevne i arbeidsmiljøet. Som en privat arbeidsformidler, er vår misjon å hjelpe jobbsøkere med å finne meningsfylte arbeidsroller, og dermed bidra til et mer inkluderende og dynamisk arbeidsmarked.

Hverdag og endringer

Enkelt forklart:

HR-Ressurs

.

Tadisjonell bemanning

Behov hos kunde
North som arbeidsgiver
Arbeidsklær - Verktøy - Bolig - Logistikk
Deg som arbeidstaker
Oppdrag ute hos kunden

Privat arbeidsformidling

Kunde
North - HR Partner
Deg
Arbeidsklær - Verktøy - Bolig - Logistikk
Direkte midlertid ansettelse hos kunden

Enkelt forklart:

ENTEPRISE LØSNINGEN

Vi prøver å forklare så enkelt vi klarer hvordan det å jobbe gjennom vår enteprisemodell fungerer. Du blir ansatt i vårt installasjonsselskap og gjennomfører jobb på vegne av selskapet ut mot kunde, slik at selskapet og kunde er partnere på prosjektet.

Tradisjonell bemanning

Kunde
North Personnel AS
Deg

Enterprise

Entreprenør (Veikdekke etc)
Kunde/ Elektrofirmaet
Norths installasjonsfirma
North Personnel AS
Deg

FAQ:

Etter forbudet som trådde i kraft, er tradisjonell utleie ikke lenger en løsning. 

I stede 

Ditt arbeid går som normalt og det vil være en sømløs ordning for din del.

Nei, vi har kommet med ulike løsninger som fører til at du beholder din arbeidsplass med samme arbeidsoppgaver.

Du skal fortsatt forholde deg til oss, North Personnel. De rutinene vil forbli det samme, du melder ifra til oss og til prosjektet.

Nei, du vil fortsatt ha samme lønn som du har på den nye ordningen/ løsningen.

Vi har aldri hatt så mye jobb som vi har de kommende to årene, slik at vår ordrereserve er svært god, noe som sikrer våre ansatte trygge forhold frem i tid

Motivasjon:

Vi verdsetter våre ansatte høyt, og derfor har vi et dedikert HR-team som er her for å støtte deg gjennom hele din karriere hos oss. Våre HR-ressurser er tilgjengelige for å hjelpe deg med alt. Vi er opptatt av din trivsel og suksess, og vi jobber kontinuerlig med å skape et positivt arbeidsmiljø for alle

Vi tror på at motiverte ansatte er nøkkelen til suksess. Hos North Personnel vil du bli verdsatt, utfordret og belønnet for ditt harde arbeid. Vi tror på å skape et positivt arbeidsmiljø som oppmuntrer til innovasjon og personlig vekst. Sammen kan vi bygge en lysere fremtid innen elektrofaget.

Bli med oss hos North Personnel og bli en del av vårt sterke og dedikerte team. Din karriere venter på deg!