Vi leverer alt
innen elektro!

Helt siden starten i 2015 har vi levert
elektrikere til prosjekter i Oslo & Omegn.
Dette var faktisk det eneste vi gjorde
de første fem årene.

Spennede prosjekter

Faglig kompetanse

Vi har vært så heldige å få innpass på flere av de mest innovative og spennende prosjektene i Oslo. Vi tror dette er fordi vi siden starten har hatt fokus på kvalitet fremfor kvantitet og at grunderen av North Personnel selv er elektriker.

Hele veien har vi jobbet for å skal sikre oss elektriker med yrkesstolthet og faglig kompetanse. Alle våre elektrikere blir godt ivaretatt og blir behandlet på en måte som gir motivasjon og engasjement på ditt prosjekt. Dette sikrer deg ansatte som har tid til å fokusere på det som er viktig, nemlig hvordan daglige oppgavene skal løses, slik at ditt prosjekt går best mulig.

Ekspert

Elektromontør

Vi leverer elektrikere gruppe L til bygg, anlegg, industri og offshore. Typiske oppdrag vi leverer til er byggeprosjekter, service og offshoreservice. Alle våre elektrikere har de godkjenninger som kreves.

Hjelpemontør

Vi leverer hjelpemontører til prosjekter og jobber der det ikke er behov for fagbrev. Det kan være enkle oppgaver som kabeltrekking, kanaler, og føringsveier.

Montør

Vi leverer montører som kan jobbe som bas for våre egne, eller andre montører. De har erfaring med delegering av oppgaver, bestilling av materiell og kontakt med annen ledelse.

Prosjektleder

Vi leverer fagpersoner med administrativ erfaring til dine prosjekter. Vi har ressurser innen alt, fra prosjektledelse og planlegging, til kontroll og kvalitetssikring og selvfølgelig KS/HMS.

Referanseprosjekter

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

E-post: kristoffer@northpersonnel.no

Telefon: +47 92 81 65 81